Phusis (Physis) Nedir?

Phusis Kelime Anlamı

Phusis Eski Yunanca’da basitçe doğa anlamına gelir. Eski Yunan filozofları köken anlamına bağlı: Dağılıp büyüyen ve gelişen, kendisinden yeni şeylerin oluştuğu yani Arkhe, düzen ve düzenlenişteki ilke olarak üç farklı anlam yüklemişlerdir.

Ortaya Çıkışı Ve İlerleyişi

Bu terim ilk kez Anaksimandros ve Ksenophanes’in yapıtlarında görülmüştür. Eski Yunan felsefesi genel olarak fizik-doğa üzerineydi. Thales Arkhe olarak suyu, Empedokles hava, su, toprak, ateş; Anaksimenes ise havayı öne sürmüştür. Genel olarak doğayla ilgilenmişlerdir ve düşüncelerini geliştirmişlerdir. Thales, Güneş tutulmasını önceden hesaplamış ve bunu insanlara söylemiştir. Anaksimandros kara ve deniz fırtınalarını gözlemiş, dünyadaki doğa olaylarının döngüsünü bunlarla açıklamaya çalışmıştır. Anaksimenes doğanın oluşumunu ve ay tutulmasını açıklamıştır. Doğayı o kadar üstün görüyorlardı ki, tanrıların doğayı yarattığını değil, doğanın tanrıları yarattığını düşünüyorlardı. Yaşamı ve doğayı tanrısallıktan çıkarıp doğayla açıklamaya başlamaları, insanlığa ve bilime çok şey katmıştır. İnsanlar olaylarda artık “tanrının işi” demek yerine sebeplerini araştırıp, öğreneceklerdi. Düşen elmayı tanrı bırakmadı, yer çekiminden ve olgunlaşmasından düştü. Olaylarda tanrısallıktan çıkıp araştırmalara başlayınca, sürekli yeni bilgilerle gelişim hızlanmıştır. Günümüzde ise gelişim diye adlandırıp doğanın kendisini bitiriyorlar.

Yazıyı paylaş
3

Bir cevap yazın