Kosmos (kozmos) Ne Demek?

Kosmos (kozmos) Kelime Anlamı

Sözlük olarak “düzen, donanım” anlamlarına gelir. İlkçağ Yunan felsefesinde kosmos, “evren” anlamında kullanılmıştır. Ama Yunan’lılar için diğer anlamı “dini yücelik”tir.

Kosmos Hakkında

Anaksagoras‘ın Nous‘unun tam tersidir. Gördüğümüz dünyanın iç-dış birlikteliğindeki uyumudur kosmos. Kosmos’da doğanın yasaları hüküm sürer. Demokritos insanlar için, “insan evrenin mikrokozmos‘udur” demiştir. İlk olarak kosmos’un evrenle bağdaştırılması, Empedokles zamanında gerçekleştirilmiştir. Pisagorcular kosmos için; “evren bir kosmos’dur, çünkü her şeyin arkhe‘si olan sayılara, yani matematiksel oranlara indirgenebilir” demiştir. Dini kısmı ise kosmos’u oluşturan 3 evrenin olduğuna inanmışlardır. Bunlar; başlangıç yani insan ya da tanrı yokken kaosun oluşması, düzen evresine geçip yeryüzünün oluşması ve her şeyin birbirine bağlı olması (gaia), insanların şehvetlerinin oluşmasıdır. Eski Yunan’da şehvet tanrısı Eros‘dur. Bu yüzden yaşamın ve kosmos’un ilk ilkesi Eros’dur.

Yazıyı paylaş
1

Bir cevap yazın