Ephesoslu Hipponaks

Antik yunan şairi Hipponax, bazı kaynaklarda Ephesoslu Hipponaks diye de anılır.
M.Ö. 6.yy sonlarında yaşadığı tahmin ediliyor ve şiirlerini genellikle sert bir dil ve hatta küfür de kullanmıştır.
M.Ö. 540’da Tiran Athenagoras tarafından Efes’ten sürgün edildikten sonra fakir bir yaşam sürmüş olan
Efesli ozan. Efes’ten sürgün edildikten sonra İzmir civarındaki Kilizman’a yerleşmiştir ve hayatı son derece gerilimli geçmiştir.
Tabii bunun bir nedeni yok değil, bazı kaynaklarda Hipponax, ufak tefek, zayıf ama kuvvetli ve çirkin bir insan olarak geçiyor.
Yüzlerce yıl geçtiği için çirkinlikten kastlarının ne olduğunu bilemeyiz tabii ama alay konusu olacak kadar çirkin olduğu da
vurgulanmıyor değil.
Bupalus ve Atenis adlı Heykeltraş kardeşler, Hipponax’ın çirkinliğini vurgulayan heykeller yapmışlardır.
Hipponax bir hiciv ustasıdır ve dönemin en sert dilini kullanan bir usta. Kaleminden heykeltraş kardeşlerin yanı sıra ailesi bile
nasiplenmiştir, öyle ki yaşadığı toplum tarafından istenmeyen insan olarak ilan edilmiştir.
Yaşadığı hayat boyunca insanları ürkütmüştür ve ölümden sonra bile bu etki devam etmiştir, insanları aşağılamada o kadar iyiydi ki
tartıştığı birçok insan bunalıma girip intihar etmiştir. Hatta insanlar ona uyuyan eşek arası lakabını takmışlar ve mezarının yanından
geçilmesin diye laf çıkarmışlar.
Hatta öldükten sonra Theocritus adında bir sofist, iyi kalpli insanların çekinmeden mezarının kenarına oturabileceğini,
kötü kalplilerin ise yanına bile yaklaşmaması gerektiğini söylemiş ve onca gerilim, hüzün, aşağılama ölse de bitmiştir.
Tabii bu şairimizin de değeri öldükten sonra anlaşılmış olacak ki insanlar ona övgüler yağdırmış.
Yazdıkları günümüze ulaşamamış olsa da ufak kesitleri yok değil.

Kitapları : Frammenti, Testimonia et fragmenta

Teslim edeceğim acı çeken ruhumu kötü bir sona
tez elden bir kile arpa göndermezsen bana.
Gönder ki iksir yapayım döverek ondan
içeyim deva bulsun diye acı çeken ruhum.

-Bütün Fragmanlar, Ephesoslu Hipponaks

Yazıyı paylaş

Bir cevap yazın