Astronomi Nedir?

Astronomi; güneş, ay, yıldızlar, gezegenler, kuyruklu yıldızlar, galaksiler,
gaz, toz, diğer dünyevi olmayan cisimler ve fenomenler üzerine yapılan çalışmalardır.

Kısaca gökbilim olarak da geçer.
Gökbilim terimi burçlar kuşağı üzerinde yer alan on iki takım yıldıza verilen addır.

İnsanlar yüzyıllar boyu evreni anlamak için araştırmalar yaptı ve bu araştırmaların en büyük kaynağı gökyüzüydü.
Takımyıldızlarının hareketleri, kafamızı gökyüzüne çevirdiğimizde aklımızda oluşan, gördüğümüz desenler,
tutulmalar ve gezegenlerin hareketleri gibi gök olayları aslında gördüğümüz şeylerden yola çıkarak çizildi ve tahmin edildi.

Astronomi, gök cisimlerini gözlemlemeye odaklanmıştır. Astrofizik ile yakın bir ilişkisi vardır ve bağlantılıdırlar.
Astrofizik, astronomi fiziğinin incelemesidir ve nesnelerin davranışlarını, özelliklerini ve hareketleri üzerinde ilerler.
Modern astronomi cisimlerin hareketlerinin köklerini ve özelliklerini içerir.

Modern bilimciler bu konuyu iki alanda inceliyorlar: Teorik ve gözlemsel.

Teorik gök bilimciler: Sistemlerin nasıl evrimleşmiş olabileceğini modellerler ve analiz ederler.

Gözlemsel gök bilimciler: Yıldızlar, gezegenler, galaksi ve benzerlerinin incelemesine doğrudan odaklanır.

Diğer bilim dallarının aksine gök bilimciler, sistemi baştan sona kadar gözlemleyemezler. Evrenin( Gezegenlerin, Yıldızların)
hayatı milyarlarca yıl sürebiliyor. Bunun yerine, gök bilimciler, gök cisimlerinin nasıl oluşuma başladığını, gelişmelerini ve
ölümlerini belirlemek için evrim halindeki çeşitli cisimlerin anlık görüntülerine güvenmek zorundalar.

Bu yüzden, teorik ve gözlemsel astronomi birlikte kullanılabilirler. Teorik bilim insanları toplanan bilgileri simülasyon geliştirmek
için kullanırken, gözlemci bilim insanları bu simülasyonları doğrular veya onları değiştirmeden ayarlamalarını yapar.

Astronominin alt dalları da vardır…

Astronomi, bilim insanlarının belirli nesneler ve fenomenler (olgu, olay) gelişmesine onay vermiş ve birçok alt dala bölünmüştür.
Gezegen gök bilimciler ( Gezegensel Bilim İnsanları): Gezegenlerin büyüyüşüne, evrimleşmesine ve ölümüme yoğunlaşırlar.
Güneş sistemindeki gezegenleri incelerken, bazıları neye dönüşebileceğini anlamak için diğer yıldızların etrafındaki gezegenler
hakkında kanıt kullanırlar.
Londra Üniversitesi Akademisine göre gezegen bilimi
“astronomi, atmosfer bilimi, jeoloji, uzay fiziği, biyoloji ve kimya bilimlerinin özelliklerini de içeren disiplinler arası bir alandır.” der.

Yazıyı paylaş

Bir cevap yazın