Ampirizm (empirizm) ya da Deneycilik Nedir?

Amprizim Nedir?

Deneycilikempirizm veya ampirizm, bilginin tecrübeyle ya da duyumlarla kazanabileceğine inanan felsefi bir görüştür. Deneyci görüşe göre insan doğduğunda zihni tamamen boştur ve sonradan bilgiler edinir. Bu olayda insan zihnini boş bir levhaya yani tabula rasa ya benzetmişlerdir. Deneycilik akılcılık felsefesinin karşıtıdır. Akılcılık felsefesi bilginin duyum ve tecrübelerle değil, zihin ile öğrenilebileceğini öne sürer. İlk çağ felsefesinde evrenin oluşumu ve varoluş hakkındaki bilgiler deneycilikte önemi bir yere sahipti. Akıl yürütme ile sorunların çözülmelerine karşıt bir görüş olarak bilgiyi akla göre değil, nesnelere göre belirleme yaklaşımı olmuştur. Deneycilik görüşünde iki öne çıkan filozof vardır

1- Demokritos

Doğayı maddeyle bağdaştıranın önde gelen isimlerinden Demokritos, akılcılık felsefesi değil deneycilik felsefesine inanmıştır. Her şeyin özünün atom olduğunu söylemiş, bölünemeyen ve nesnelerin son hali olduğunu eklemiştir.

2- Epikuros

Demokritos gibi Epikuros’da deneycilik görüşünün önde gelen isimlerindendir. Soyut kavramlardan ve düşüncelerden uzak durmuş, soyut kavramları ise maddelerle bağdaştırmıştır. Örnek olarak bir insanın mutlu olabilmesi için evreni ve doğayı tanımış olması gerekir, doğayı ve evreni tanımak ise bilgi ile mümkündür. Bilgilerin duyum ve tecrübelerle öğrenilebildiğine inanan Epikrus, duygu ve aklın bilginin ortaya koyduğu araçlar olduğunu söylemiştir.

Yazıyı paylaş

Bir cevap yazın