Ambivalenz (Ambivalans) Nedir?

Ambivalenz, duygu, düşünce ve isteklerde yaşanan karmaşa; bir şeyi isterken aynı anda istememe durumudur. Ambivalenz deyimini ilk olarak ortaya atan kişi Eugen Bleuler‘dur. Bleuler ambivalenzi üç ayrı konuda incelemiştir

1- İstem alanındaki ambivalans

İsteğimiz çerçevesindeki bir durumun olmasını isterken aynı anda istememe halidir. Su içmek isteyip aynı zamanda üşendiğimiz için istememek gibi.

2- Düşünsel alandaki ambivalans

Herhangi bir düşünceyi benimseyip, savunup aynı anda da karşı görüşte olmaktır. Bir düşüncenin doğru gelen yanlarına katılabilir, size göre yanlış olan yerlerine de karşı olabilirsiniz.

3- Duygu alanındaki ambivalans

Duygularımızdan herhangi birini yaşarken aynı zamanda yaşamama isteği. Birini severken aynı anda sinir olmak ya da nefret etmek gibi.

Bleuler ayrıca ambivalenzi şizofreninin birinci evresi olarak tanımlar. Sigmund Freud ambivalenz kavramını Bleuler’den alıp daha çok duygusal anlamda yani duygu alanındaki ambivalans olarak kullanmıştır. Psikanalistlere göre ambivalans, saplantı nevrozunda ve depresyon gibi durumlarla çok belirgindir.

Yazıyı paylaş

Bir cevap yazın